PHỤ KIỆN MÁY TIỆN

Phụ kiên máy tiện như: mâm cặp, mũi chống tâm, dao tiện, tâm quay, tâm chết, thước quang

mỗi trang
Mâm cặp 3 chấu thủy lực N210 New

Mâm cặp 3 chấu thủy lực N210

Mâm cặp 3 chấu thủy lực tên tiếng anh là power chuck hay hydraulic chuck được sử dụng chủ yếu cho máy tiện CNC Mâm cặp thủy lực có các loại như mâm cặp 2 chấu, 3 chấu, 4 chấu, 6 chấu và có 2 chủng loại là mâm cặp thủy lực lỗ thông và không thông nòng. Mâm cặp thủy lực giúp kẹp chặt sản phẩm hơn so với mâm cặp cơ, có khả năng tháo lắp nhanh và độ chính xác khi kẹp gần như là tuyệt đối, tốc độ trục chính cũng tăng lên đáng kể khoảng 20%.

12,000,000 đ
MUA NGAY
Mâm cặp máy tiện CNC thủy lực N208 New

Mâm cặp máy tiện CNC thủy lực N208

Mâm cặp 3 chấu thủy lực tên tiếng anh là power chuck hay hydraulic chuck được sử dụng chủ yếu cho máy tiện CNC Mâm cặp thủy lực có các loại như mâm cặp 2 chấu, 3 chấu, 4 chấu, 6 chấu và có 2 chủng loại là mâm cặp thủy lực lỗ thông và không thông nòng. Mâm cặp thủy lực giúp kẹp chặt sản phẩm hơn so với mâm cặp cơ, có khả năng tháo lắp nhanh và độ chính xác khi kẹp gần như là tuyệt đối, tốc độ trục chính cũng tăng lên đáng kể khoảng 20%.

9,500,000 đ
MUA NGAY
Mâm cặp thủy lực 3 chấu CNC N206 New

Mâm cặp thủy lực 3 chấu CNC N206

Mâm cặp 3 chấu thủy lực tên tiếng anh là power chuck hay hydraulic chuck được sử dụng chủ yếu cho máy tiện CNC Mâm cặp thủy lực có các loại như mâm cặp 2 chấu, 3 chấu, 4 chấu, 6 chấu và có 2 chủng loại là mâm cặp thủy lực lỗ thông và không thông nòng. Mâm cặp thủy lực giúp kẹp chặt sản phẩm hơn so với mâm cặp cơ, có khả năng tháo lắp nhanh và độ chính xác khi kẹp gần như là tuyệt đối, tốc độ trục chính cũng tăng lên đáng kể khoảng 20%.

8,200,000 đ
MUA NGAY
Mâm cặp thủy lực 3 chấu máy tiện CNC N205 New

Mâm cặp thủy lực 3 chấu máy tiện CNC N205

Mâm cặp 3 chấu thủy lực tên tiếng anh là power chuck hay hydraulic chuck được sử dụng chủ yếu cho máy tiện CNC Mâm cặp thủy lực có các loại như mâm cặp 2 chấu, 3 chấu, 4 chấu, 6 chấu và có 2 chủng loại là mâm cặp thủy lực lỗ thông và không thông nòng. Mâm cặp thủy lực giúp kẹp chặt sản phẩm hơn so với mâm cặp cơ, có khả năng tháo lắp nhanh và độ chính xác khi kẹp gần như là tuyệt đối, tốc độ trục chính cũng tăng lên đáng kể khoảng 20%.

7,000,000 đ
MUA NGAY
Mâm cặp cơ 3 chấu tự định tâm kiểu SK New

Mâm cặp cơ 3 chấu tự định tâm kiểu SK

Mâm cặp 3 chấu tự định tâm máy tiện dùng để cặp hay kẹp phôi trụ hay phôi ống khi gia công sản phẩm trên máy tiện, mâm cặp 3 chấu máy tiện có khả năng kẹp chặt sản phẩm khi gia công, độ đồng tâm cao giúp gia công sản phẩm chính xác.

1,280,000 đ
MUA NGAY
Mâm cặp 3 chấu tự định tâm New

Mâm cặp 3 chấu tự định tâm

Mâm cặp 3 chấu tự định tâm máy tiện dùng để cặp hay kẹp phôi trụ hay phôi ống khi gia công sản phẩm trên máy tiện, mâm cặp 3 chấu máy tiện có khả năng kẹp chặt sản phẩm khi gia công, độ đồng tâm cao giúp gia công sản phẩm chính xác.

1,100,000 đ
MUA NGAY
Chống tâm MT6, tu quay MT6, tâm quay MT6 Call

Chống tâm MT6, tu quay MT6, tâm quay MT6

Tâm quay hay còn gọi bằng tên là tu quay, chống tâm quay máy tiện là phụ kiện cho máy tiện, tu quay có tác dụng chống tâm khi gia công sản phẩm trụ có độ dài trên máy tiện, nó giúp gia công sản phẩm mà phần đuôi gần ụ động không bị võng khi có lực tì của dao tiện lên sản phẩm.

Call Mr Hùng 0986012168
Tâm quay máy tiện MT5, tâm quay máy mài MT5 New

Tâm quay máy tiện MT5, tâm quay máy mài MT5

Tâm quay hay còn gọi bằng tên là tu quay, chống tâm quay máy tiện là phụ kiện cho máy tiện, tu quay có tác dụng chống tâm khi gia công sản phẩm trụ có độ dài trên máy tiện, nó giúp gia công sản phẩm mà phần đuôi gần ụ động không bị võng khi có lực tì của dao tiện lên sản phẩm.

730,000 đ
MUA NGAY
Tu quay máy tiện MT4, tu quay máy mài MT4 New

Tu quay máy tiện MT4, tu quay máy mài MT4

Tâm quay hay còn gọi bằng tên là tu quay, chống tâm quay máy tiện là phụ kiện cho máy tiện, tu quay có tác dụng chống tâm khi gia công sản phẩm trụ có độ dài trên máy tiện, nó giúp gia công sản phẩm mà phần đuôi gần ụ động không bị võng khi có lực tì của dao tiện lên sản phẩm.

500,000 đ
MUA NGAY
Chống tâm máy tiện MT3, chống tâm máy mài New

Chống tâm máy tiện MT3, chống tâm máy mài

Tâm quay hay còn gọi bằng tên là tu quay, chống tâm quay máy tiện là phụ kiện cho máy tiện, tu quay có tác dụng chống tâm khi gia công sản phẩm trụ có độ dài trên máy tiện, nó giúp gia công sản phẩm mà phần đuôi gần ụ động không bị võng khi có lực tì của dao tiện lên sản phẩm.

400,000 đ
MUA NGAY
Mâm cặp 3 chấu tự định tâm máy tiện k11-320 đường kính 320mm New

Mâm cặp 3 chấu tự định tâm máy tiện k11-320 đường kính 320mm

Mâm cặp 3 chấu tự định tâm máy tiện dùng để cặp hay kẹp phôi trụ hay phôi ống khi gia công sản phẩm trên máy tiện, mâm cặp 3 chấu máy tiện có khả năng kẹp chặt sản phẩm khi gia công, độ đồng tâm cao giúp gia công sản phẩm chính xác.

7,000,000 đ
MUA NGAY
Mâm cặp 3 chấu K11-250 đường kính 250mm New

Mâm cặp 3 chấu K11-250 đường kính 250mm

Mâm cặp 3 chấu tự định tâm máy tiện dùng để cặp hay kẹp phôi trụ hay phôi ống khi gia công sản phẩm trên máy tiện, mâm cặp 3 chấu máy tiện có khả năng kẹp chặt sản phẩm khi gia công, độ đồng tâm cao giúp gia công sản phẩm chính xác.

3,350,000 đ
MUA NGAY
Mâm cặp 3 chấu tự định tâm máy tiện K11-240 đường kính 240mm New

Mâm cặp 3 chấu tự định tâm máy tiện K11-240 đường kính 240mm

Mâm cặp 3 chấu tự định tâm máy tiện dùng để cặp hay kẹp phôi trụ hay phôi ống khi gia công sản phẩm trên máy tiện, mâm cặp 3 chấu máy tiện có khả năng kẹp chặt sản phẩm khi gia công, độ đồng tâm cao giúp gia công sản phẩm chính xác.

3,350,000 đ
MUA NGAY
Mâm cặp 3 chấu tự định tâm 200mm New

Mâm cặp 3 chấu tự định tâm 200mm

Mâm cặp 3 chấu tự định tâm máy tiện dùng để cặp hay kẹp phôi trụ hay phôi ống khi gia công sản phẩm trên máy tiện, mâm cặp 3 chấu máy tiện có khả năng kẹp chặt sản phẩm khi gia công, độ đồng tâm cao giúp gia công sản phẩm chính xác.

2,650,000 đ
MUA NGAY
Mâm cặp máy tiện K11-160 đường kính 160mm New

Mâm cặp máy tiện K11-160 đường kính 160mm

Mâm cặp 3 chấu tự định tâm máy tiện dùng để cặp hay kẹp phôi trụ hay phôi ống khi gia công sản phẩm trên máy tiện, mâm cặp 3 chấu máy tiện có khả năng kẹp chặt sản phẩm khi gia công, độ đồng tâm cao giúp gia công sản phẩm chính xác.

2,100,000 đ
MUA NGAY
Mâm cặp 3 chấu K11-125 đường kính 125mm New

Mâm cặp 3 chấu K11-125 đường kính 125mm

Mâm cặp 3 chấu tự định tâm máy tiện dùng để cặp hay kẹp phôi trụ hay phôi ống khi gia công sản phẩm trên máy tiện, mâm cặp 3 chấu máy tiện có khả năng kẹp chặt sản phẩm khi gia công, độ đồng tâm cao giúp gia công sản phẩm chính xác.

1,450,000 đ
MUA NGAY
Mâm cặp 3 chấu máy tiện K11-100 đường kính 100mm New

Mâm cặp 3 chấu máy tiện K11-100 đường kính 100mm

Mâm cặp 3 chấu tự định tâm máy tiện dùng để cặp hay kẹp phôi trụ hay phôi ống khi gia công sản phẩm trên máy tiện, mâm cặp 3 chấu máy tiện có khả năng kẹp chặt sản phẩm khi gia công, độ đồng tâm cao giúp gia công sản phẩm chính xác.

1,280,000 đ
MUA NGAY
Mâm cặp 3 chấu tự định tâm K11-80 đường kính 80mm New

Mâm cặp 3 chấu tự định tâm K11-80 đường kính 80mm

Mâm cặp 3 chấu tự định tâm máy tiện dùng để cặp hay kẹp phôi trụ hay phôi ống khi gia công sản phẩm trên máy tiện, mâm cặp 3 chấu máy tiện có khả năng kẹp chặt sản phẩm khi gia công, độ đồng tâm cao giúp gia công sản phẩm chính xác.

1,100,000 đ
MUA NGAY
Mâm cặp 3 chấu K11-1250 đường kính lớn 1250mm Call

Mâm cặp 3 chấu K11-1250 đường kính lớn 1250mm

Mâm cặp 3 chấu K11-1250 có đường kính lớn 1250mm. Mâm cặp là sản phẩm không thể thiếu cho máy tiện vạn năng, đầu phân độ, đầu xoay, các máy gia công chi tiết tròn trụ. mâm cặp 3 chấu Trung Quốc giá rẻ.

Call Mr Hùng 0986012168
Mâm cặp 3 chấu K11-1000 đường kính lớn 1000mm Call

Mâm cặp 3 chấu K11-1000 đường kính lớn 1000mm

Mâm cặp 3 chấu K11-1000 có đường kính lớn 1000mm. Mâm cặp là sản phẩm không thể thiếu cho máy tiện vạn năng, đầu phân độ, đầu xoay, các máy gia công chi tiết tròn trụ. mâm cặp 3 chấu Trung Quốc giá rẻ.

Call Mr Hùng 0986012168
Mâm cặp 3 chấu K11-800 đường kính lớn 800mm Call

Mâm cặp 3 chấu K11-800 đường kính lớn 800mm

Mâm cặp 3 chấu K11-800 có đường kính lớn 800mm. Mâm cặp là sản phẩm không thể thiếu cho máy tiện vạn năng, đầu phân độ, đầu xoay, các máy gia công chi tiết tròn trụ. mâm cặp 3 chấu Trung Quốc giá rẻ.

Call Mr Hùng 0986012168
Mâm cặp 3 chấu K11-630 đường kính lớn 600mm, 630mm New

Mâm cặp 3 chấu K11-630 đường kính lớn 600mm, 630mm

Mâm cặp 3 chấu K11-630 có đường kính lớn 600mm, 630mm. Mâm cặp là sản phẩm không thể thiếu cho máy tiện vạn năng, đầu phân độ, đầu xoay, các máy gia công chi tiết tròn trụ. mâm cặp 3 chấu Trung Quốc giá rẻ.

45,000,000 đ
MUA NGAY
Mâm cặp 3 chấu tự định tâm đường kính 500mm K11-500 New

Mâm cặp 3 chấu tự định tâm đường kính 500mm K11-500

Mâm cặp 3 chấu từ định tâm K11-500 có đường kính lớn 500mm. Mâm cặp là sản phẩm không thể thiếu cho máy tiện vạn năng, đầu phân độ, đầu xoay, các máy gia công chi tiết tròn trụ. mâm cặp 3 chấu Trung Quốc giá rẻ.

16,000,000 đ
MUA NGAY
Mâm cặp 3 chấu tự định tâm đường kính 400mm K11-400

Mâm cặp 3 chấu tự định tâm đường kính 400mm K11-400

Mâm cặp là sản phẩm không thể thiếu cho máy tiện vạn năng, đầu phân độ, đầu xoay, các máy gia công chi tiết tròn trụ.

11,500,000 đ
MUA NGAY
Mâm cặp 3 chấu tự định tâm

Mâm cặp 3 chấu tự định tâm

Mâm cặp là sản phẩm không thể thiếu cho máy tiện vạn năng, đầu phân độ, đầu xoay, các máy gia công chi tiết tròn trụ.

1,100,000 đ
MUA NGAY
Cán dao tiện MWLNR/L New

Cán dao tiện MWLNR/L

Cán dao tiện MWLNR/L

230,000 đ
MUA NGAY
Cán dao tiện ngoài SCLCR/L New

Cán dao tiện ngoài SCLCR/L

Cán dao tiện ngoài, cán dao tiện dọc trục

170,000 đ
MUA NGAY
Cán dao tiện ren ngoài SER/L New

Cán dao tiện ren ngoài SER/L

Dao tiện ren ngoài, dao tiện ren

220,000 đ
MUA NGAY
Cán dao tiện ngoài MCKNR/L New

Cán dao tiện ngoài MCKNR/L

Dao tiện ngoài MCKNR/L

230,000 đ
MUA NGAY
Cán dao tiện ngoài MCLNR/L New

Cán dao tiện ngoài MCLNR/L

Cán dao tiện ngoài, dao tiện ngoài, dao tiện dọc trục

220,000 đ
MUA NGAY
Cán dao tiện cắt ngoài MGEHR/L New

Cán dao tiện cắt ngoài MGEHR/L

Cán dao cắt ngoài, cán dao cắt đứt, dao tiện cất

220,000 đ
MUA NGAY
Cán dao tiện cắt đứt MGEVR/L New

Cán dao tiện cắt đứt MGEVR/L

Dao tiện cắt đứt, dao tiện cắt ngoài, cán dao cắt đứt

280,000 đ
MUA NGAY
Cán dao tiện rãnh ngoài MGWHR/L New

Cán dao tiện rãnh ngoài MGWHR/L

dao tiện rãnh, dao tiện rãnh ngoài

310,000 đ
MUA NGAY
Cán dao tiện lỗ S-MCLNR/L New

Cán dao tiện lỗ S-MCLNR/L

Cán dao tiện lỗ, dao tiện móc lỗ, dao tiện trong

270,000 đ
MUA NGAY
Cán dao tiện lỗ S-MCKNR/L New

Cán dao tiện lỗ S-MCKNR/L

Cán dao tiện lỗ, dao tiện móc lỗ, dao tiện trong

270,000 đ
MUA NGAY
Cán dao tiện lỗ S-MTJNR/L New

Cán dao tiện lỗ S-MTJNR/L

Cán dao tiện lỗ, dao tiện móc lỗ, dao tiện trong

270,000 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr Hùng

Mr Hùng - 0917.555.342

Mr Hùng

Mr Hùng - 0986.012.168

Mr Quyết

Mr Quyết - 0973.356.228

Ms Thủy kinh doanh

Ms Thủy kinh doanh - 0913.539.439

KD 2 HDVN

KD 2 HDVN - 0888.339.332

Tin Tức

Sản Phẩm Mới

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 27
  • Hôm nay 458
  • Hôm qua 2,084
  • Trong tuần 3,510
  • Trong tháng 20,010
  • Tổng cộng 1,302,479

ĐỐI TÁC

Top

   (0)